Thy Produktionsskole ønsker at være en skole og en arbejdsplads, hvor den enkelte elev kan føle sig tryg, være i et udviklende fællesskab, og styrke sine personlige og faglige kompetencer. Det forudsætter at den enkelte elev tager ansvar for sit eget liv og sin egen læring. Det forudsætter også at den enkelte elev vil respektere fælles normer.

Thy Produktionsskole ønsker at sende tydelige signaler til eleverne om skolens holdning til rusmidler. Med henblik på at det så hurtigt som muligt bliver klarlagt, og derigennem muligt at handle, når en elev har et rusmiddelproblem.

Thy Produktionsskole ønsker at samspillet mellem værkstedsledere og elever er forankret i tillid, åbenhed, respekt og indlevelsesevne, samt naturligvis den nødvendige fortrolighed omkring en indgriben i et rusmiddelproblem.

Thy Produktionsskole vil sikre et miljø, hvor rusmidler ikke er et problem i skolens hverdag eller for den enkelte elevs udbytte.

Thy Produktionsskole vil i det omfang det er muligt for skolens aktiviteter, hjælpe elever med misbrugsproblemer, og hvor det ikke er muligt, henvise til andre hjælpe foranstaltninger.