Siden er under opbygning….
Her kan du læse om lovgrundlaget for Thy Produktionsskoles virke og statstilskuddet der ydes.

Produktionsskole loven

Statstilskuddet