I januar 2016 begynder Thy Produktionsskole at bruge elevregistrerings systemet Nordplaner, hvilket giver os mulighed for løn styring, forløbsplaner og notater samlet et sted, for større overskuelighed, samt ensartet håndtering af indsamlet information.

Systemet giver ligeledes adgang til statistikker, som kan bruges i vores daglige arbejde med de unge, og på sigt vil kunne være med til at understøtte arbejdet med de unge i forhold til uddannelsesvalg og praktikker.

 

 

 

Køn Antal I procent
Herrer 81 60,45
Kvinder 53 39,55
I alt 134 100
Alder ved start Antal I procent
Under 17 år 16 11,94
17 år 38 28,36
18 år 34 25,37
19 år 15 11,19
20 – 21 år 18 13,43
22 år og derover 13 9,7
I alt 134 100
Ophold Antal I procent
Under 1 måned 9 6,72
1 – 2 måneder 36 26,87
3 – 5 måneder 37 27,61
6 – 12 måneder 42 31,34
Over et år 10 7,46
I alt 134 100
PSF gruppe Antal I procent
1. EUD 49 37,12
10. Andet 9 6,82
2. Kort Erhvervsuddannelse 3 2,27
3. Beskæftigelse på ordinære vilkår 17 12,88
4. Gymnasial uddannelse 8 6,06
5. Videregående uddannelse 1 0,76
6. Grundskole 1 0,76
7. Anden uddannelse 5 3,79
8. Anden aktivitet med uddannelsessigte 16 12,12
9. Udmeldelse uden kendt perspektiv 23 17,42
I alt 132 100
PSF undergrupper for 1. EUD Antal I procent
1.3. Teknologi, byggeri og transport 24 48,98
1.1. Omsorg, sundhed og pædagogik 11 22,45
1.4. Fødevarer, jordbrug og oplevelser 7 14,29
1.2. Kontor, handel og forretningsservice 7 14,29
I alt 49 100
PSF undergrupper for 10. Andet Antal I procent
10.2. Længerevarende sygdom 3 33,33
10.4. Flytning 4 44,44
10.3. Barsel- og plejeorlov 2 22,22
I alt 9 100
PSF undergrupper for 2. Kort Erhvervsuddannelse Antal I procent
2.1. EGU 3 100
I alt 3 100
PSF undergrupper for 3. Beskæftigelse på ordinære vilkår Antal I procent
3.1. Beskæftigelse Fuldtid 17 100
I alt 17 100
PSF undergrupper for 4. Gymnasial uddannelse Antal I procent
4.4. HF 5 62,5
4.2. HHX 2 25
4.1. STX 1 12,5
I alt 8 100
PSF undergrupper for 5. Videregående uddannelse Antal I procent
5.2. MVU 3-4 år fx Designskolen 1 100
I alt 1 100
PSF undergrupper for 6. Grundskole Antal I procent
6.5. AVU og FVU på VUC 1 100
I alt 1 100
PSF undergrupper for 7. Anden uddannelse Antal I procent
7.3. AMU 1 20
7.2. STU 2 40
7.5. Produktionsskole 2 40
I alt 5 100
PSF undergrupper for 8. Anden aktivitet med uddannelsessigte Antal I procent
8.5. Andre udviklende forløb/revalidering, aftalt med kommunen 8 50
8.6. Behandlingsforløb (fysisk,psykisk, socialt, misbrug) 8 50
I alt 16 100
PSF undergrupper for 9. Udmeldelse uden kendt perspektiv Antal I procent
9.4. Eget valg 3 13,04
9.2. Fravær 19 82,61
9.1. Udsluset pga 1-års reglen 1 4,35
I alt 23 100
UVM kategori Antal I procent
1 49 36,57
3 3 2,24
4 1 0,75
5 17 12,69
6 8 5,97
7 8 5,97
8 1 0,75
10 1 0,75
12 5 3,73
13 8 5,97
15 24 17,91
16 9 6,72
I alt 134 100
Køn Antal I procent
Herrer 84 59,15
Kvinder 58 40,85
I alt 142 100
Alder ved start Antal I procent
Under 17 år 22 15,49
17 år 31 21,83
18 år 35 24,65
19 år 22 15,49
20 – 21 år 19 13,38
22 år og derover 13 9,15
I alt 142 100
Ophold Antal I procent
Under 1 måned 16 11,27
1 – 2 måneder 36 25,35
3 – 5 måneder 32 22,54
6 – 12 måneder 49 34,51
Over et år 9 6,34
I alt 142 100
PSF gruppe Antal I procent
1. EUD 23 17,04
10. Andet 6 4,44
2. Kort Erhvervsuddannelse 5 3,7
3. Beskæftigelse på ordinære vilkår 19 14,07
4. Gymnasial uddannelse 5 3,7
5. Videregående uddannelse 1 0,74
6. Grundskole 14 10,37
7. Anden uddannelse 4 2,96
8. Anden aktivitet med uddannelsessigte 31 22,96
9. Udmeldelse uden kendt perspektiv 27 20
I alt 135 100
PSF undergrupper for 1. EUD Antal I procent
1.2. Kontor, handel og forretningsservice 2 8,7
1.1. Omsorg, sundhed og pædagogik 5 21,74
1.4. Fødevarer, jordbrug og oplevelser 8 34,78
1.3. Teknologi, byggeri og transport 8 34,78
I alt 23 100
PSF undergrupper for 10. Andet Antal I procent
10.4. Flytning 6 100
I alt 6 100
PSF undergrupper for 2. Kort Erhvervsuddannelse Antal I procent
2.2. KUU 5 100
I alt 5 100
PSF undergrupper for 3. Beskæftigelse på ordinære vilkår Antal I procent
3.3. Fuldtid kombineret med uddannelse 3 15,79
3.1. Beskæftigelse Fuldtid 16 84,21
I alt 19 100
PSF undergrupper for 4. Gymnasial uddannelse Antal I procent
4.1. STX 2 40
4.4. HF 3 60
I alt 5 100
PSF undergrupper for 5. Videregående uddannelse Antal I procent
5.1. KVU 2 år fx multimediedesigner 1 100
I alt 1 100
PSF undergrupper for 6. Grundskole Antal I procent
6.5. AVU og FVU på VUC 7 50
6.1. Folkeskole/friskole 2 14,29
6.2. 10 klasse/EUD 10 5 35,71
I alt 14 100
PSF undergrupper for 7. Anden uddannelse Antal I procent
7.5. Produktionsskole 1 25
7.2. STU 1 25
7.7. Anden uddannelse 1 25
7.6. Frie fagskoler 1 25
I alt 4 100
PSF undergrupper for 8. Anden aktivitet med uddannelsessigte Antal I procent
8.5. Andre udviklende forløb/revalidering, aftalt med kommunen 17 54,84
8.7. Militær 2 6,45
8.6. Behandlingsforløb (fysisk,psykisk, socialt, misbrug) 9 29,03
8.3. Udlandsophold (uddannelse) 1 3,23
8.4. Uddannelsesforberedende med uddannelseshjælp aftalt med UU 2 6,45
I alt 31 100
PSF undergrupper for 9. Udmeldelse uden kendt perspektiv Antal I procent
9.1. Udsluset pga 1-års reglen 2 7,41
9.4. Eget valg 7 25,93
9.2. Fravær 17 62,96
9.3. Bortvisning 1 3,7
I alt 27 100
UVM kategori Antal I procent
1 23 16,2
4 6 4,23
5 19 13,38
6 18 12,68
7 5 3,52
8 1 0,7
10 9 6,34
11 5 3,52
12 5 3,52
13 12 8,45
14 2 1,41
15 29 20,42
16 8 5,63
I alt 142 100
Køn Antal I procent
Herrer 67 56,3
Kvinder 52 43,7
I alt 119 100
Alder ved start Antal I procent
Under 17 år 10 8,4
17 år 34 28,57
18 år 29 24,37
19 år 17 14,29
20 – 21 år 24 20,17
22 år og derover 5 4,2
I alt 119 100
Ophold Antal I procent
Under 1 måned 14 11,76
1 – 2 måneder 28 23,53
3 – 5 måneder 32 26,89
6 – 12 måneder 36 30,25
Over et år 9 7,56
I alt 119 100
PSF gruppe Antal I procent
1. EUD 17 14,29
10. Andet 6 5,04
2. Kort Erhvervsuddannelse 6 5,04
3. Beskæftigelse på ordinære vilkår 16 13,45
4. Gymnasial uddannelse 8 6,72
5. Videregående uddannelse 1 0,84
6. Grundskole 11 9,24
7. Anden uddannelse 8 6,72
8. Anden aktivitet med uddannelsessigte 29 24,37
9. Udmeldelse uden kendt perspektiv 17 14,29
I alt 119 100
PSF undergrupper for 1. EUD Antal I procent
1.3. Teknologi, byggeri og transport 3 17,65
1.4. Fødevarer, jordbrug og oplevelser 6 35,29
1.5. Mesterlære 1 5,88
1.2. Kontor, handel og forretningsservice 1 5,88
1.1. Omsorg, sundhed og pædagogik 5 29,41
1.7. EUX 1 5,88
I alt 17 100
PSF undergrupper for 10. Andet Antal I procent
10.2. Længerevarende sygdom 4 66,67
10.4. Flytning 2 33,33
I alt 6 100
PSF undergrupper for 2. Kort Erhvervsuddannelse Antal I procent
2.2. KUU 5 83,33
2.1. EGU 1 16,67
I alt 6 100
PSF undergrupper for 3. Beskæftigelse på ordinære vilkår Antal I procent
3.1. Beskæftigelse Fuldtid 12 75
3.3. Fuldtid kombineret med uddannelse 4 25
I alt 16 100
PSF undergrupper for 4. Gymnasial uddannelse Antal I procent
4.4. HF 8 100
I alt 8 100
PSF undergrupper for 5. Videregående uddannelse Antal I procent
5.4. Anden videregående uddannelse 1 100
I alt 1 100
PSF undergrupper for 6. Grundskole Antal I procent
6.5. AVU og FVU på VUC 11 100
I alt 11 100
PSF undergrupper for 7. Anden uddannelse Antal I procent
7.2. STU 3 37,5
7.4. TAMU 3 37,5
7.5. Produktionsskole 2 25
I alt 8 100
PSF undergrupper for 8. Anden aktivitet med uddannelsessigte Antal I procent
8.5. Andre udviklende forløb/revalidering, aftalt med kommunen 20 68,97
8.7. Militær 2 6,9
8.4. Uddannelsesforberedende med uddannelseshjælp aftalt med UU 6 20,69
8.1. Folkehøjskole/Ungdomshøjskole 1 3,45
I alt 29 100
PSF undergrupper for 9. Udmeldelse uden kendt perspektiv Antal I procent
9.4. Eget valg 8 47,06
9.2. Fravær 8 47,06
9.5. Profiterer ikke af opholdet 1 5,88
I alt 17 100
UVM kategori Antal I procent
1 17 14,29
3 1 0,84
4 5 4,2
5 16 13,45
6 20 16,81
7 8 6,72
8 1 0,84
10 11 9,24
12 9 7,56
13 6 5,04
14 2 1,68
15 17 14,29
16 6 5,04
I alt 119 100

 

 

Køn Antal I procent
Herrer 52 58,43
Kvinder 37 41,57
I alt 89 100
Alder ved start Antal I procent
Under 17 år 7 7,87
17 år 23 25,84
18 år 20 22,47
19 år 18 20,22
20 – 21 år 13 14,61
22 år og derover 8 8,99
I alt 89 100
Ophold Antal I procent
Under 1 måned 4 4,49
1 – 2 måneder 21 23,6
3 – 5 måneder 21 23,6
6 – 12 måneder 33 37,08
Over et år 10 11,24
I alt 89 100
PSF gruppe Antal I procent
1. EUD 25 28,09
10. Andet 2 2,25
2. Kort Erhvervsuddannelse 5 5,62
3. Beskæftigelse på ordinære vilkår 17 19,1
4. Gymnasial uddannelse 7 7,87
6. Grundskole 3 3,37
7. Anden uddannelse 4 4,49
8. Anden aktivitet med uddannelsessigte 17 19,1
9. Udmeldelse uden kendt perspektiv 9 10,11
I alt 89 100
PSF undergrupper for 1. EUD Antal I procent
1.3. Teknologi, byggeri og transport 15 60
1.2. Kontor, handel og forretningsservice 5 20
1.4. Fødevarer, jordbrug og oplevelser 3 12
1.1. Omsorg, sundhed og pædagogik 2 8
I alt 25 100
PSF undergrupper for 10. Andet Antal I procent
10.3. Barsel- og plejeorlov 1 50
10.4. Flytning 1 50
I alt 2 100
PSF undergrupper for 2. Kort Erhvervsuddannelse Antal I procent
2.1. EGU 4 80
2.2. KUU 1 20
I alt 5 100
PSF undergrupper for 3. Beskæftigelse på ordinære vilkår Antal I procent
3.1. Beskæftigelse Fuldtid 17 100
I alt 17 100
PSF undergrupper for 4. Gymnasial uddannelse Antal I procent
4.4. HF 6 85,71
4.2. HHX 1 14,29
I alt 7 100
PSF undergrupper for 6. Grundskole Antal I procent
6.5. AVU og FVU på VUC 1 33,33
6.2. 10 klasse/EUD 10 2 66,67
I alt 3 100
PSF undergrupper for 7. Anden uddannelse Antal I procent
7.1. Søfart og fiskeri 1 25
7.3. AMU 1 25
7.5. Produktionsskole 2 50
I alt 4 100
PSF undergrupper for 8. Anden aktivitet med uddannelsessigte Antal I procent
8.5. Andre udviklende forløb/revalidering, aftalt med kommunen 13 76,47
8.6. Behandlingsforløb (fysisk,psykisk, socialt, misbrug) 1 5,88
8.4. Uddannelsesforberedende med uddannelseshjælp aftalt med UU 3 17,65
I alt 17 100
PSF undergrupper for 9. Udmeldelse uden kendt perspektiv Antal I procent
9.4. Eget valg 3 33,33
9.2. Fravær 6 66,67
I alt 9 100
UVM kategori Antal I procent
1 25 28,09
3 4 4,49
4 1 1,12
5 17 19,1
6 13 14,61
7 7 7,87
9 1 1,12
10 1 1,12
11 2 2,25
12 3 3,37
13 4 4,49
15 9 10,11
16 2 2,25
I alt 89 100