Poul Erik Skov Sørensen

Formand

Jan Andersen

Næstformand (Arbejdsgiverne)

Arnold Larsen

Medlem af bestyrelsen (Kommunalbestyrelsen)

Lars Steffesen

Medlem af bestyrelsen (Kommunalbestyrelsen)


Preben Holler

Medlem af bestyrelsen (Kommunalbestyrelsen)

Jens Vognsen

Medlem af bestyrelsen (LO)

Torben Ladefoged

Medlem af bestyrelsen (Erhvervsskolerne)


Medlemmer af bestyrelsen uden stemmeret.

J. Kristian W. Brøndum

Forstander (Konstitueret)

Lotte Løndal Nielsen

Pædagogisk leder

Martin Ubbesen

Medarbejderrepræsentant