Arnold Larsen

Formand (Øvrige samarbejdspartnere)

Niels Jørgen Pedersen

Næstformand (Kommunalbestyrelsen)

Hans Chr. Jeppesen

Medlem af bestyrelsen (EUC Nordvest)

Dansk Industri (ikke udpeget)

(Arbejdsgiverne)


Preben Holler

Medlem af bestyrelsen (Kommunalbestyrelsen)

Jens Vognsen

Medlem af bestyrelsen (LO)

Torben Overgaard

Medlem af bestyrelsen (Kommunalbestyrelsen)


Medlemmer af bestyrelsen uden stemmeret.

J. Kristian W. Brøndum

Forstander

Lotte Løndal Nielsen

Viceforstander

Martin Ubbesen

Medarbejderrepræsentant