Arnold Larsen

Formand (Øvrige samarbejdspartnere)

Dansk Industri (ikke udpeget)

(Arbejdsgiverne)

Hans Chr. Jeppesen

Medlem af bestyrelsen (EUC Nordvest)

Niels Jørgen Pedersen

Medlem af bestyrelsen (Kommunalbestyrelsen)


Preben Holler

Medlem af bestyrelsen (Kommunalbestyrelsen)

Jens Vognsen

Medlem af bestyrelsen (LO)

Torben Overgaard

Medlem af bestyrelsen (Kommunalbestyrelsen)


Medlemmer af bestyrelsen uden stemmeret.

J. Kristian W. Brøndum

Forstander

Lotte Løndal Nielsen

Viceforstander

Martin Ubbesen

Medarbejderrepræsentant