Arnold Larsen

Formand (Kommunalbestyrelsen)

Jan Andersen

Næstformand (Arbejdsgiverne)

Poul Erik Skov Sørensen

Medlem af bestyrelsen (Kulturelt Samråd)

Lars Steffesen

Medlem af bestyrelsen (Kommunalbestyrelsen)


Preben Holler

Medlem af bestyrelsen (Kommunalbestyrelsen)

Jens Vognsen

Medlem af bestyrelsen (LO)

Torben Ladefoged

Medlem af bestyrelsen (Erhvervsskolerne)


Medlemmer af bestyrelsen uden stemmeret.

J. Kristian W. Brøndum

Forstander

Lotte Løndal Nielsen

Viceforstander

Martin Ubbesen

Medarbejderrepræsentant