Velkommen til Thy Produktionsskole – Vi arbejder pt. med en større overhalning af vores hjemmeside, brand og strategi. Thy Produktionsskole har den seneste tid gennemgået en stor omvæltning, som på sigt skal være med til at gøre os stærke i opgaven “Klargøring af unge til uddannelse eller job”.

Vi samarbejder primært med UU Thy og Jobcenter Thisted, EUC NordVest og VUC ThyMors, som er de store aftagere af vores unge.

I 2016 udslusede vi 65% af vores unge til Job og Uddannelse, 25% gik videre i andre afklarende forløb under Thisted kommune og andre forberedende tilbud.

Thy Produktionsskole har på nuværende tidspunkt flg. linjer vores unge kan afklares på – Ide&Design, Grafisk, Køkken, Motion&Idræt, Træ og Metal.

Vi tilbyder ligeledes ordblindeundervisning, samt undervisning i dansk og matematik, så vores unge kan hjælpes til at imødekomme kravet om 2+2 i dansk og matematik.

MIN LINJE

Er for dig, der kan lide at være ude

Læs mere

TRÆ LINJE

Er for dig, der kan lide at bruge dine hænder

Læs mere

METAL LINJE

Er for dig, der kan lide jern og metal

Læs mere

GRAFISK LINJE

Er for dig der, kan lide at være kreativ og skabende.

Læs mere

IDE & DESIGN

Er for dig, der kan lide håndarbejde

Læs mere

KØKKEN LINJE

Er for dig, der kan lide en travl hverdag

Læs mere