VELKOMMEN

Velkommen til Thy Produktionsskole – Vi arbejder pt. med en større overhalning af vores hjemmeside, brand og strategi. Thy Produktionsskole har den seneste tid gennemgået en stor omvæltning, som på sigt skal være med til at gøre os stærke i opgaven “Klargøring af unge til uddannelse eller job”.

Vi samarbejder primært med UU Thy og Jobcenter Thisted, EUC NordVest og VUC ThyMors, som er de store aftagere af vores unge.

I 2016 udslusede vi 65% af vores unge til Job og Uddannelse, 25% gik videre i andre afklarende forløb under Thisted kommune og andre forberedende tilbud.

Thy Produktionsskole har på nuværende tidspunkt flg. linjer vores unge kan afklares på – Ide&Design, Grafisk, Køkken, Motion&Idræt, Træ og Metal.

Vi tilbyder ligeledes undervisning i dansk og matematik, så vores unge kan hjælpes til at imødekomme kravet om 2+2 i dansk og matematik.

MIN LINJE

“Min linje” Er for dig, der kan lide at være ude

Mere

TRÆ LINJE

 

Træ Linjen Er for dig der, kan lide at bruge dine hænder

MERE

METAL LINJE

Metal linjen Er for dig, der interesserer dig for jern og metal

Mere

GRAFISK LINJE

Grafisk linjen Er for dig der, kan lide at være kreativ og skabende. 

Mere