Velkommen til Thy Produktionsskole

Thy Produktionsskole er en selvejende institution, der tilbyder en anden vej til ungdomsuddannelse, og i hverdagen tager udgangspunkt i den enkelte elev. Gennem et fagligt læringsforløb sætter vi fokus på elevens faglige, personlige og sociale udvikling.

Skolen markerer sig ved at være en samarbejdende skole og er et vigtigt led i bestræbelserne på at sikre uddannelse til alle unge i Thisted kommune.

Produktionsskolerne har netop den pædagogiske tilgang og det alsidige uddannelses- og undervisningsmiljø der er afgørende for at få alle unge videre i en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Vi samarbejder primært med UU Thy og Jobcenter Thisted, EUC NordVest og VUC ThyMors, som er de store aftagere af vores unge.

I 2016 udslusede vi 65% af vores unge til Job og Uddannelse, 25% gik videre i andre afklarende forløb under Thisted kommune og andre forberedende tilbud.

Thy Produktionsskole har på nuværende tidspunkt flg. linjer vores unge kan afklares på – Ide&Design, Grafisk, Køkken, Motion&Idræt, Træ og Metal.

Vi tilbyder ligeledes ordblindeundervisning, samt undervisning i dansk og matematik, så vores unge kan hjælpes til at imødekomme kravet om 2+2 i dansk og matematik.

Produktionsskolens målgruppe og tilbud. 

Produktionsskolernes målgruppe er unge under 25 år, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Tilbuddene tager udgangspunkt i forskellige værksteder, hvor det er praktisk arbejde, der er det grundlæggende i skolens pædagogik.

Produktionsskolens tilbud omfatter undervisning i almene fag enten på skolen eller ved hjælp af eksterne undervisningstilbud. Praktikker i offentlige eller private virksomheder samt afklarende kompetenceforløb på ungdomsuddannelserne.

Velkommen til Thy Produktionsskole

Thy Produktionsskole er en selvejende institution, der tilbyder en anden vej til ungdomsuddannelse, og i hverdagen tager udgangspunkt i den enkelte elev. Gennem et fagligt læringsforløb sætter vi fokus på elevens faglige, personlige og sociale udvikling.

Skolen markerer sig ved at være en samarbejdende skole og er et vigtigt led i bestræbelserne på at sikre uddannelse til alle unge i Thisted kommune.

Produktionsskolerne har netop den pædagogiske tilgang og det alsidige uddannelses- og undervisningsmiljø der er afgørende for at få alle unge videre i en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Vi samarbejder primært med UU Thy og Jobcenter Thisted, EUC NordVest og VUC ThyMors, som er de store aftagere af vores unge.

I 2016 udslusede vi 65% af vores unge til Job og Uddannelse, 25% gik videre i andre afklarende forløb under Thisted kommune og andre forberedende tilbud.

Thy Produktionsskole har på nuværende tidspunkt flg. linjer vores unge kan afklares på – Ide&Design, Grafisk, Køkken, Motion&Idræt, Træ og Metal.

Vi tilbyder ligeledes ordblindeundervisning, samt undervisning i dansk og matematik, så vores unge kan hjælpes til at imødekomme kravet om 2+2 i dansk og matematik.

Produktionsskolens målgruppe og tilbud. 

Produktionsskolernes målgruppe er unge under 25 år, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Tilbuddene tager udgangspunkt i forskellige værksteder, hvor det er praktisk arbejde, der er det grundlæggende i skolens pædagogik.

Produktionsskolens tilbud omfatter undervisning i almene fag enten på skolen eller ved hjælp af eksterne undervisningstilbud. Praktikker i offentlige eller private virksomheder samt afklarende kompetenceforløb på ungdomsuddannelserne.